Bursa Bej


Bursa Bej Pembe Açık Bursa Bej Sarı Açık Bursa Bej Pembe Standart Bursa Bej Sarı Standart Bursa Bej Sarı Bursa Bej Pembe

FİZİKSEL, MEKANİK ve TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
Özellik Değer
Sertlik3 (Mohs)
Birim Hacim Ağırlığı2,7 (gr/cm³)
Özgül Ağırlığı2,7 (gr/cm³)
Atmosfer Basıncında Su Emme0,1 (Ağırlıkça)
Atmosfer Basıncında Su Emme0,3 (Hacimce)
Kaynar Suda Su Emme0,2 (Ağırlıkça)
Kaynar Suda Su Emme0,6 (Hacimce)
Polorize%0,3
Basınç Direnci400 (Kgf/cm²)
Don Sonrası Basınç Direnci450 (Kgf/cm²)
Darbe Direnci9 (Kgf/cm²)
Eğilme Direnci116 (Kgf/cm²)
Elastisite Modülü (Kgf/cm²) 66,07x10
4
Doluluk Oranı%100
Gözeneklilik Dercesi%0
Ortalama Aşınma Direnci31,97 (cm³/50cm²)
Ortalama Çekme Direnci670 (Kgf/cm²)
KİMYASAL ANALİZLER
Özellik Değer
SIO21,4
Fe2O30,2
CaO52,08
MgO1,2